aliazaribalsi

مبارزه با رژیم کثیف آخوندی تا آخرین قطره خون

احمدي‌نژاد: با 10 وزارتخانه هم مي‌توان كشور را اداره كرد

خبرگزاري فارس: رئيس جمهور گفت: رمز عمران زمين كرامت انسان است و تا زماني كه عدالت برپا نشود جهان آباد نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه صبح امروز در سالن 17 شهريور وزارت كار سابق برگزار شد، اظهار داشت: همه عالم خلق شده تا انسان خلق شود و اگر انسان را از عالم هستي حذف كنيم، هيچ چيز قابل ارزشي باقي نمي‌ماند‌ چرا‌كه انسان است كه به هستي ارزش مي‌دهد.

رئيس جمهور انسان را گل سرسبد هستي دانست و تصريح كرد: خداوند متعال همه عالم را براي انسان خلق كرد و همه هستي در تسخير انسان و براي كمال او است؛ همه موجودات عالم در خدمت انسان هستند تا محيطي را فراهم كنند كه انسان خدايي شود.

وي با تاكيد بر اينكه براي خدايي شدن انسان بايد زمين را آباد كرد، افزود: بايد ذخاير زمين را كشف كرد و آنها را گسترش داد تا بتوان جامعه انساني را آباد كرد چرا‌كه آباداني زمين به تعالي و كرامت انسان است؛ خداوند متعال انسان را با كرامت خلق كرده است.

احمدي‌نژاد رمز عمران زمين را كرامت انسان دانست و يادآور شد: تا زماني كه عدالت در جهان برپا نشود، دنيا آباد نخواهد شد.

رئيس جمهور ادامه داد: بر اساس گزارش‌هاي رسمي دنيا بيش از 3 ميليارد فقير در دنيا زندگي مي‌كند كه يك ميليارد و 200 ميليون نفر از آنها فقير مطلق هستند؛ تلاش‌هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته اما هنوز زمين آباد نشده است و دليل آن نبودن عدالت به شمار مي‌رود.

وي با تاكيد بر اينكه براي احياي كرامت انسان تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته است، اضافه كرد: پيامبران مجاهدت‌هاي بسياري انجام داده‌اند در مقابل نيز ماركسيست‌ها، ليبرال‌ها و استعمارگران اقدامات فراواني انجام داده‌اند اما هنوز كرامت انساني وجود ندارد.

احمدي‌نژاد يادآور شد: برخي براي اينكه در انتخابات رأي بياورند، تصميم به له كردن چندين كشور و قتل‌عام هزاران انسان مي‌كنند، يا براي پر كردن جيب‌هاي خود ذخاير ملت‌ها را غارت مي‌كنند؛ انسان‌هاي زيادي مسكن و شغل مناسب ندارند و با اين وجود چگونه كرامت انساني حاصل خواهد شد.

رئيس جمهور با بيان اينكه در عرصه سياسي چند كشور خود را آقاي كشورهاي دنيا مي‌دانند، اظهار داشت: سران اين كشورها در گفت‌وگو با مردم ادبيات تحقير را به‌كار مي‌‌گيرند و انسان در ذهن آنها يك كارگر و حمّال است تا جيبشان را پر كند.

وي با تأكيد بر اينكه عدالت ضامن آباداني زمين و احياي كرامت انسان است، تصريح كرد: عدالت داروي درمان همه دردهاست، از اين‌رو مأموريت ثابت انبياء الهي ذيل دعوت به توحيد بر پايه عدالت است. در واقع جلوه عملي توحيد عدالت است.

احمدي‌نژاد بر همين اساس به فرمايش پيامبر اكرم(ص) مبني بر اينكه ممكن است مديريتي در جامعه و جهان با كفر دوام آورد، اما با ظلم هرگز دوام نمي‌آورد، گفت: عدالت پايه استقرار جامعه و مديريت اجتماعي است؛ فخر همه انبيا مجاهدت در راه عدالت است. عدالت يعني فرصتي فراهم شود تا انسان‌ها طعم انسان بودن را در اين دنيا بچشند.

رئيس جمهور تلاش براي اجراي عدالت را بزرگترين اقدام انسان و مجموعه‌هاي انساني دانست و يادآور شد: برپا كردن عدالت مأموريت مستمر همه پيامبران بوده است. البته عدالت نقطه آغاز است‌‌ تا فرصت‌ها را توزيع كنيم و هر كس در هر جاي دنيا بتواند شكوفا شود.

وي ادامه داد: خداوند ذخاير زيادي را در عالم قرار داده تا انسان‌ها راحت زندگي كنند، اما دغدغه معيشت اجازه نمي‌دهد تا انسان‌ها كرامت را تجربه كنند.

احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه عدالت انگيزه‌ ايجاد مي‌كند و بايد به سمت آن پيش رفت، اضافه كرد: هدفمندي يارانه‌ها، سهام عدالت، اجراي اصل 44 و توجه به مناطق محروم تنها بخشي از اجراي عدالت بوده و هنوز در ابتداي راه هستيم، از اين رو بايد عدالت مستقر تا كرامت انساني معلوم شود.

رئيس جمهور با طرح اين سؤال كه كرامت يك كارگر چگونه حفظ مي‌شود، افزود: زماني كه متقاضي به دنبال كارگر برو‌د، كرامت كارگر حفظ خواهد شد و هنر ما اين است كه كاري كنيم تا متقاضي به دنبال كارگر باشد تا ارزش پيدا كند.

وي با تأكيد بر اينكه باشد شرايطي فراهم شود كه همه فرصت اشتغال داشته باشند، اظهار داشت: سخن گفتن در خصوص عدالت بسيار گسترده است، چرا‌كه آن پايه و سكوي پرش بوده و مثل هواست كه اگر نباشد، حيات نيز وجود ندارد.

احمدي‌نژاد مهمترين موضوعي كه بايد به صورت جدي به آن توجه كرد را حفظ كرامت كمك‌ گيرنده دانست و تصريح كرد: تحت هيچ شرايطي نبايد كرامت انساني مخدوش شود.

رئيس جمهور ادامه داد: عدالت را كسي برپا مي‌كند كه در درون خود به عدالت رسيده باشد و در واقع انسان كامل است، از اين‌روست كه امام و انسان كامل مهمترين مسئله آدم به شمار مي‌‌رود و همه پيامبران انسان‌ها را به انسان كامل بودن دعوت كرده‌اند.

وي با بيان اينكه نقطه تمركز شيطان بر غافل كردن انسان از انسان كامل بودن است، افزود: در اين صورت انسان‌ها در فضاي ناعادلانه قرار مي‌گيرند.

احمدي‌نژاد در ادامه سخنان خود وزارتخانه جديد‌التأسيس تعاون، كار و رفاه اجتماعي را از وزارتخانه‌هايي دانست كه نقش بسياري در برپايي عدالت دارند و با اين نگاه بايد برنامه‌ريزي در آنها صورت گيرد.

رئيس جمهور بر همين اساس يكي از موانع اجراي عدالت را سيستم اداري كشور دانست و اظهار داشت: در سيستم اداري كاري كه مي‌تواند با هزينه كم انجام‌پذير است، با هزينه‌هاي گزاف و طي مدت طولاني انجام مي‌شود كه اولين اقدام براي جلوگيري از اين امر اصلاحات ساختاري و كوچك‌سازي در دولت است.

وي با بيان اينكه 24 درصد از تعداد كاركنان دولت كاهش پيدا كرده است، افزود: عده زيادي از كاركنان بازنشسته شده‌اند و جايگزيني براي آنها صورت نگرفته است؛ با 10 وزارتخانه هم مي‌توان كشور را اداره كرد.

احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينكه وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد در سطح كشور كوچك شود، يادآور شد: اين وزارتخانه بايد عالم، كوچك و مردمي باشد؛ چندين وزارتخانه ادغام شدند و بايد هيچ خللي در خدمت‌‌‌رساني ايجاد نشود و اين وزارتخانه بايد به عنوان يك الگو باشد.

رئيس جمهور با بيان اينكه بزرگترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور زير نظر صندوق تامين اجتماعي و بازنشستگان هستند، اضافه كرد: بايد حداكثر سقف براي آنها باشد‌ و اين امر شدني است.

وي با تأكيد بر اينكه پزشك خانواده بايد در شهرها هم عموميت پيدا كند و بيمه‌‌ها نيز يكي شود، يادآور شد: در بسياري از كشور مسئله درمان و بهداشت به عنوان تجارت و صنعت مطرح مي‌شود كه اين بسيار تأسف‌بار است و ما بايد طي 2 سال آينده پزشك خانواده‌ها را در شهرها نيز اجرا كنيم.

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه مي‌توان يك دفعه انقلاب اقتصادي و درماني در كشور اجرا كرد، افزود: 20 سال در كشور شعار داده مي‌شد، اما اقدامي صورت نمي‌گرفت. 72 ميليون را عضو شبكه اطلاعاتي كردن، اقدام بسيار بزرگي است.

رئيس جمهور با بيان اينكه سرانه درمان زياد است و هر سال بودجه آن نيز اضافه مي‌شود، تصريح كرد: متاسفانه اين بودجه در جيب مردم نمي‌رود و معلوم نيست در كجا خرج مي‌شود.

وي يك ميليون و 600 هزار ايجاد شغل در كشور را يك ركورد دانست و اضافه كرد: آمار 2.5 ميليون بيكار نيز بايد به صفر نزديك شود؛ متاسفانه در دوره‌اي يك عده كه خود و ملت ايران را باور نداشتند، تصور مي‌كردند كه نمي‌توان بيكاري را حذف ‌و شغل ايجاد ‌كرد،‌ حتي دستورات استعماري كنترل جمعيت را به زور بر ملت ايران تحميل كردند.

احمدي‌نژاد با بيان اينكه مي‌توان 2.5 ميليون شغل را در كشور ايجاد كرد، ادامه داد: آباداني با كار اتفاق مي‌افتد، تفريح و عبادت هم نوعي كار است؛ هيچ نسلي نبايد فداي نسل‌هاي ديگر شود، بلكه بايد طعم به دنيا آمدن به بچشد و اين كار با اقدام عالمانه هماهنگ و هم‌افزا صورت مي‌گيرد، هر حرف و فضاسازي كه ملت ايران را از كار هم‌افزا منصرف كند، خيانت به ملت است.

رئيس جمهور در پايان تشكر صميمانه‌اي از عباسي وزير تعاون، محصولي وزير رفاه و همچنين شيخ‌الاسلام وزير كار داشت.

به گزارش خبرنگار فارس، در پايان اين مراسم لوح‌هايي به عباسي و محصولي تقديم و حكم وزير وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شيخ‌الاسلامي داده شد.
انتهاي پيام/م

Advertisements

اوت 14, 2011 - Posted by | Uncategorized

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: