aliazaribalsi

مبارزه با رژیم کثیف آخوندی تا آخرین قطره خون

ایا میدانید این اخوندها چه بلائی بر سر این مملکت اوردن: بخوانید


آيا مي‌دانيد که در جنگ 8 ساله؛ سالانه بطور متوسط 125 ميليارد دلار خسارت به کشور وارد شد، اما عملکرد احمدي‌نژاد باعث شد سالانه 188 ميليارد دلار خسارت به کشور زده شود؟
(جدول متن ثروت هاي ملي بر باد رفتهدر همين مطالب عملکرد اقتصادي)
آيا مي‌دانيد خسارت دولت احمدي‌نژاد در اقتصاد، حدود 75 درصد جنگ 8 ساله با صدام بوده و خسارت هاي اجتماعي، علمي و معنوي و فرهنگي و سياسي آن قابل محاسبه نيست؟
(جدول متن ثروت هاي ملي بر باد رفته در همين مطالب عملکرد اقتصادي)

آيا مي‌دانيد که خسارت اقتصادي احمدي‌نژاد آنقدر زياد است که به هر خانواده ايراني بيش از 5/1 کيلوگرم طلا مي رسيد؟ (مقاله فرصت سوزي ها و خسارات اقتصادي احمدي‌نژاد) آيا مي‌دانيد که لايحه چند همسري را دولت احمدي‌نژاد به مجلس تقديم کرده بود تا بصورت قانون درآيد؟ (سايت مجلس) آيا مي‌دانيد که ساخت پالايشگاه هاي نفت در دولت احمدي‌نژاد، سالانه 5/1 درصد پيشرفت داشته و با اين حساب 67 سال طول مي کشد تا ساخته شوند؟
(روزنامه سرمايه 14/02/88)

آيا مي‌دانيد که مهندس مير حسين موسوي در زمان جنگ از محل صرفه جويي برنج يارانه اي، پالايشگاه آبادان را در در طي 98 روز به بهره برداري رساند؟(سايت کلمه) آيا مي‌دانيد که دارندگان سهام عدالت بابت قسط هاي دو سال 86 و 87 حدود 200 هزار تومان به دولت بدهکارند، اما دولت براي جمع آوري راي، 80 هزار تومان سود آنها را پرداخت مي کند و پس از به قدرت رسيدن، اقساط را دريافت خواهد کرد؟
(روزنامه سرمايه يکي از شماره هاي ارديبهشت)

آيا مي‌دانيد به علت اينکه شرکت هاي زيان ده را به شرکت هاي سهام عدالت داده اند، سهام عدالت فاقد سود بوده، اما دولت براي عوامفريبي سودي پرداخت مي کند؟ (روزنامه سرمايه يکي از شماره هاي ارديبهشت)آيا مي‌دانيد که در بازارهاي خريد و فروش سهام، سهام عدالت پانصد هزار توماني را حتي به 500 تومان نمي خرند؟(برويد امتحان کنيد)

آيا مي‌دانيد که گراني لجام گسيخته در جامعه، که نتيجه سياست هاي اقتصادي احمدي‌نژاد است باعث شده، ارزش حقوق 700 هزار توماني امروز مانند حقوق 200 هزار توماني سال 84 باشد؟ آيا مي‌دانيد طبق آمار بانک جهاني، فساد در دستگاههاي دولتي ايران در طي 4 سال دولت احمدي‌نژاد 65 رتبه اضافه شده و به 141 در بين 194 کشور دنيا رسيده است؟(صندوق بين المللي پول – روزنامه سرمايه 06/02/88)

آيا مي‌دانيد که اعتبار گذرنامه ايراني در بين 194 کشور جهان به رتبه 193 رسيده و فقط يک کشور وضع بدتري نسبت به ما دارد؟(صندوق بين المللي پول – روزنامه سرمايه 06/02/88)

آيا مي‌دانيد عملکرد احمدي‌نژاد در بانک هاي کشور، آنها را به پرتگاه ورشکستگي کشانده و آيا مي‌دانيد که ورشکستگي بانکها در هر کشوري از خطر جنگ بالاتر است؟ (دنياي اقتصاد 03/12/87 و روزنامه سرمايه 06/02/88)

آيا مي‌دانيد که امارات و قطر از ميدان هاي گازي مشترک سالانه بيش از هزار ميليارد تومان گاز بيشتر برداشت مي کنند و عدم سرمايه گذاري دوازده ايران در دولت نهم منجر به اين شده که همسايگان شمالي و جنوبي منابع و ثروت مردم ايران را به يغما ببرند و همچنين اهميت اين موضوع کمتر از واگذاري خاک ايران به بيگانگان نيست؟ (وزارت نفت – روزنامه سرمايه 21/02 و 10/02/88)

آيا مي‌دانيد عملکرد تنش زاي سياست خارجي احمدي‌نژاد باعث شده :
1- کالاهاي وارداتي 42 هزار ميليارد تومان گران خريداري شود .
2- تحريمهاي بين المللي امکان تکميل طرح هاي نفت و گاز و پتروشيمي و ساير صنايع را غير ممکن مي سازد .
3- باجهاي فراواني در نفت و گاز و انرژي اتمي و حتي در زمينه حقوق ايران در درياي خزر به روسيه داده شود .
4- امکان انتخاب ايران براي عقد قرارداد با شرکت هاي معتبر و مهم نفت و گاز دنيا از دست برود و بجاي آن شرکت هاي دست چندم چيني و روسي و حتي ويتنامي و اندونزيايي با تکنولوژي عقب افتاده جايگزين آنها شود.
5- طرح ها و کارخانه هاي جديد ايجاد نشود و مسير رشد و توسعه کشور بسته شود .
6- و صدها فرصت ثروت و درآمد و ميليون ها شغل از دست برود؟ (بانک مرکزي – بانک جهاني – روزنامه سرمايه 02/03/88)

آيا مي‌دانيد سياست خارجي احمدي‌نژاد با کشور هايي در ارتباط است (جزاير قمر) که دولت آنها حتي پول بليط هواپيما ندارد و با خرج ايران به کشور ما مي آيند؟ آيا مي‌دانيد احمدي‌نژاد در سفر به کنيا (کشور آفريقايي) پيشنهاد داده که ايران حاضر است نفت را با 30 درصد تخفيف بفروشد؟ (اکو نوميست شماره هاي مربوط به اسفند ماه 87)

آيا مي‌دانيد يک رئيس جمهور در دنيا به عنوان دکور و نماد يک ملت و کشور مطرح است و لحن صحبت و برخوردهاي آقاي احمدي‌نژاد باعث شده نگاه جهاني به ايران، يک نگاه منفي و نامناسب باشد؟

آيا مي‌دانيد که بسياري از کارخانه هايي که احمدي‌نژاد در دو سال اول رياست جمهوري خود افتتاح کرد بين 63 تا 95 درصد آنها در زمان خاتمي ساخته شده بودند؟ (روزنامه سرمايه 29/02/88)

آيا مي‌دانيد پروژه ماهواره ايراني اميد در دولت هاي قبلي شروع شده بود و عمده کار آن را دولت خاتمي انجام داده بود؟ آيا مي‌دانيد که تعدادي از پروژه ها و طرح ها و کارخانه ها در زمان خاتمي به بهره برداري رسيده و آن زمان افتتاح شده بود ، اما وزراي احمدي‌نژاد دوباره آنها را افتتاح مي کنند؟ (روزنامه سرمايه 29/02/88)

آيا مي‌دانيد که دولت احمدي‌نژاد شروع حفاري و ساخت تونل البرز را در راه آهن اصفهان – شيراز با نشان دادن تونل ديگري، به عنوان اتمام و بهره برداري به ملت گزارش داد و ملت را فريفت؟ (اعتماد 10/02/88)

آيا مي‌دانيد که صدا و سيما عملکرد کوچک احمدي‌نژاد را بسيار بزرگ جلوه داده و بارها براي آن تبليغ راه مي اندازد، اما عملکرد دولت خاتمي را گزارش نمي کرد؟

آيا مي‌دانيد که در دولت خاتمي راه آهن بافق – مشهد به طول 1000 کيلومتر سه ساله ساخته شد، اما در دولت احمدي‌نژاد سالانه کمتر از 50 کيلومتر راه آهن ساخته شده است؟ (اعتماد 10/02/88)

آيا مي‌دانيد هزاران ميليارد تومان از درآمد هاي نفتي به خزانه واريز نشده و مشخص نيست که چه شده است؟ (روزنامه سرمايه 01/02/88 و ديوان محاسبات)

آيا مي‌دانيد که براي صادرات ميوه ايران، هواپيمايي عوارض سنگيني مي گيرد، اما براي واردات ميوه عوارض پايين؛ و نتيجه اين امر آن شده که ميوه هاي خارجي باعث ورشکستگي باغداران و کشاورزان شود؟ (روزنامه سرمايه 14/02 و 29/01/88)

آيا مي‌دانيد که در دولت خاتمي ايران به خودکفايي گندم رسيد اما با سياست هاي دولت احمدي‌نژاد، سال 1387 با 5 ميليون تن واردات يکي از بزرگترين وارد کنندگان گندم جهان شده ايم؟ (روزنامه سرمايه 14/02 و 29/01/88)

آيا مي‌دانيد که در دولت احمدي‌نژاد در طي حدوداً چهار سال فقط 2100 واحد مسکن مهر ساخته شده (يعني سالانه 525 واحد) و با اين روند براي رفع مشکل مسکن مردم و جوانان بيش از ده هزار سال زمان لازم است، اين در حالي است که تاريخ ايران از زمان هخامنشيان تا به حال 2500 سال بيشتر نيست؟ (سايت مسکن مهر – وبلاگ مهندس عبدالعلي زاده – و يکي از شماره هاي ارديبهشت روزنامه سرمايه)

آيا مي‌دانيد به اعتراف مسئولان دولت و نظر کارشناسان طرح هايي مانند مسکن مهر، بنگاههاي زود بازده، اشتغال سريع و سهام عدالت همگي طرح هاي شکست خورده اند و تقريباً هيچ نفعي براي ملت نداشته و دولت با تبليغات فراوان از طريق تلويزيون و راديو توانسته نظر مردم را جلب کند؟ (روزنامه سرمايه 28/02/88)

آيا مي‌دانيد در معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور با راه اندازي دوره هاي چند ماهه به تعدادي از همکاران دولتي، مدرک فوق ليسانس داده مي شود . اين در حالي است که در دانشگاهها براي گرفتن مدرک فوق ليسانس بايستي حدود دو سال وقت صرف کرد؟ (روزنامه سرمايه 20/02/88)

آيا مي‌دانيد که صدها ميليارد براي راه اندازي گشت هاي ارشاد توسط احمدي‌نژاد اختصاص داده شده، اين در حالي است که احمدي‌نژاد قبل از رياست جمهوري خود حجاب زنان و دختران و تيپ پسران را مشکل نمي دانست؟ (قانون بودجه 86 و87) آيا مي‌دانيد که ايران از نظر تورم و گراني چهارمين کشور دنياست؟(بانک جهاني – روزنامه سرمايه17/02/88)

آيا مي‌دانيد با ثروتي که احمدي‌نژاد بر باد داد و فرصت سوزي هايي که کرد، مي شد :
1- همه ايرانيان داراي شغلي با حقوق مناسب بشوند .
2- هيچ کس بي خانه نباشد و همه خانه دار شوند .
3- بيش از نصف مناطق خشک و صحرايي ايران را باغ و جنگل و مزرعه کرد .
4- درآمد هر خانواده ايراني را در سال به بيش از 40 ميليون تومان رساند .
5- ايران را براي هميشه از فقر و بي کاري و عقب ماندگي نجات داد .
(تحليل مربوط به مطالب با ثروتي که احمدي‌نژاد بر باد داد چه کارهايي ممکن بود؟)

آيا مي‌دانيد که در دولت احمدي‌نژاد علي رغم اينکه درآمدهاي سالانه 4 برابر درآمد سالانه خاتمي بود، بودجه تحقيقات علمي 5/4 برابر کاهش يافته است؟ (قانون بودجه 86 و87)

آيا مي‌دانيد در هر جامعه اي هر چه تحقيقات علمي بيشتر باشد، ثروت و درآمد مردم آن کشور نيز بيشتر مي شود؟ مثلاً 26 درصد تحقيقات علمي دنيا در آمريکا انجام مي شود و حدود 27 درصد از ثروت توليدي سالانه در جهان متعلق به آمريکاست . (بانک جهاني – گزارش سازمان ملل متحد)

آيا مي‌دانيد که دولت احمدي‌نژاد استادان توانمند و نامدار و با تجربه را در دانشگاهها باز نشسته مي کند؟ (اخبار مختلف چند سال اخير)

آيا مي‌دانيد سازمان مديريت و برنامه ريزي در هر کشوري، مغز برنامه ريزي براي پيشرفت آن کشور است، و آقاي احمدي‌نژاد آن سازمان را منحل کرد؟

آيا مي‌دانيد دولت احمدي‌نژاد با کنار گذاشتن برنامه توسعه چهارم، که بسيار برنامه پيشرفته و علمي بود، امکان ايجاد 560 هزار ميليارد تومان درآمد براي کشور و مردم را از بين برد؟ (برنامه توسعه چهارم)

آيا مي‌دانيد بر اساس گزارش رسمي ديوان محاسبات کشور (وابسته به مجلس همفکر دولت) در بودجه سال 1386، 54 درصد تخلف توسط دولت احمدي‌نژاد صورت گرفته و رقم تخلفات در آن سال به 66 هزار ميليارد تومان مي رسد؟ (گزارش ديوان محاسبات مجلس – روزنامه سرمايه 24/01/88)

آيا مي‌دانيد که در بودجه سال 1385 دولت 2000 مورد تخلف داشته است و عمده اين تخلفات مربوط به وزارت نفت بوده، يعني پولدار ترين وزارتخانه؟(گزارش ديوان محاسبات مجلس – روزنامه سرمايه 24/01/88 و 23/11/87 و 21/11/87)

آيا مي‌دانيد به هنگام قرائت گزارش ديوان محاسبات در مورد تخلفات دولت، در مجلس، به علت کثرت تخلفات انجام شده تعدادي از طرفداران احمدي‌نژاد سعي در جلو گيري از خواندن تخلفات مي کردند؟ (روزنامه سرمايه 19/12/87)

آيا مي‌دانيد که دولت احمدي‌نژاد بخشي از بودجه عمراني را صرف کارهايي مانند ساخت باشگاه ورزشي و امثال آن کرد تا راي جوانان را براي مرحله دوم رياست جمهوري خود جذب کند؟(روزنامه سرمايه 010/02/88 – گزارش ديوان محاسبات مجلس)

آيا مي‌دانيد دولت بودجه وزراتخانه هاي خود را حد اقل 80 درصد افزايش داده اما بودجه سازمان هايي مثل بازرسي، مجلس و غيره را که گزارش تخلفات دولت را داده اند حدوداً 50 درصد کاهش داده است؟ (روزنامه سرمايه 19/12 و 21/11/87)

آيا مي‌دانيد بر اساس گزارش ديوان محاسبات مجلس، يعني اصلي ترين و رسمي ترين نهاد نظارتي کشور،دولت احمدي‌نژاد متخلف ترين دولت ايراني در زمينه بودجه، از نظر تعداد و مبلغ بوده و روزانه 7 تخلف بودجه اي در دولت صورت گرفته است ؟ (گزارش ديوان محاسبات مجلس – روزنامه سرمايه 01/02/88)

آيا مي‌دانيد در دولت احمدي‌نژاد بيش از 2000 ميليارد تومان شکر وارد کشور شد و اين مقدار شکر براي 10 سال مصرف ايران کفايت مي کرد، و با عث تعطيلي کارخانجات شکر و بيکاري صدها هزار نفر کشاورز چغندر کار و کارگران کارخانجات شده است؟ (روزنامه سرمايه 05/02/88)

آيا مي‌دانيد که اگر شخصي 200 سال عمر کند و هرماه ده ميليون تومان خرج کند، در طي 200 سال به 24 ميليارد تومان نياز خواهد داشت؟

آيا مي‌دانيد آقاي احمدي‌نژاد 340 هزار ميليارد تومان را از درآمد هاي نفتي بر باد داده است؟ (بانک مرکزي – وزارت نفت – روزنامه سرمايه 17/12/87 و 06/03/88)
آيا مي‌دانيد که در طول تاريخ 4000 ساله ايران هيچوقت اين ثروت براي ايران بوجود نيامده بود؟

Advertisements

ژوئیه 28, 2011 - Posted by | Uncategorized

14 دیدگاه »

 1. کل مطلب درست است. اما برخی جملات نظیر میشد بيش از نصف مناطق خشک و صحرايي ايران را باغ و جنگل و مزرعه کرد، غیرواقعی و جسارتا حتی نظیر خود کارهای آقای احمدی نژاد، عوامفریبانه است. مزرعه و جنگل کردن بیابان، آن هم نیمی از بیابانهای ایران، پروژه ای است که در هیچ کجای جهان نشده و بشر هنوز فناوری کافی برای تغییر اقلیم را ندارد. اقلیم ایران بیابان است و گرچه با سرمایه گذاری مناسب در کشاورزی میتوان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد، اما نمی توان اقلیم بیابانی را جنگلی کرد. استدلالهای مشابهی درباره خانه دار کردن همه ایرانی ها، رآمد سالیانه 40 میلیون تومانی و… داشت. حیف است مطلب صحیح این نوشته، با شعارهای غیرواقعی نظیر اینها، از اعتبار بیافتد.

  دیدگاه توسط dadgarparsi | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

  • درود بر تو دوست اهل مطالعه بسیار سپاسگذارم

   دیدگاه توسط arian20news | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

 2. مقصر آخوندها ویا شخص خاصی نیستند .مقصرمردمی هستند که در فضا سیر می کنند و دنبال توهمات رفتن را تر جبح میدهند به اینکه دنبال واقعیت باشند و در پی آگاهی .

  دیدگاه توسط arjang | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

 3. جمع کن بابا

  دیدگاه توسط یا حق | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

  • چشم همین الان جمع میکنم

   دیدگاه توسط arian20news | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

 4. انفجار بزرگي در نروژ به وقوع پيوست ،به مانند هزاران انفجار رخداده در عراق ،افغانستان و پاكستان – چه باك يك بار هم تروريست صادراتي خودتان ، نسيب خودتان شود –با مطلبي با عنوان » انفجارات نروژ به نظرم بد نبود » به روزم .با نظرات خودتان من را نيز راهنمايي كنيد .
  _سربازان خودسر امام زمان _

  دیدگاه توسط علي طنطاوي | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

  • در قسمت بعدی راهنمائیت میکنم
   سرباز خودسر امام زمان در ضمن رفتی جم کران مارا هم دعا کن

   دیدگاه توسط arian20news | ژوئیه 28, 2011 | پاسخ

 5. آیا فکر کرده اید که «احمدی نژاد» نیز از میان ما بر آمده؟
  اگر خوب است تاج سر ما است و اگر بد است دامان پرورده ما است.
  خود کرده را تدبیر هست؟ خلایق هر چه لایق نباید گفت؟ مگر از ما نیست که بر ما؟

  دیدگاه توسط rizbeen | ژوئیه 29, 2011 | پاسخ

  • خدا برای مامانش نگهش داره

   دیدگاه توسط arian20news | ژوئیه 29, 2011 | پاسخ

 6. از ماست که بر ماست…

  دیدگاه توسط abi | ژوئیه 29, 2011 | پاسخ

 7. بنده درمورد برخورد غرب به ریاست امریکا با کشور های ونزوئلا لیبی عراق ایران که در یک گروه اندوعربستان کویت ابوظبی (امارات) قطر وحتی بحرین که در یک گروه اند مطلعاتی در حدود انچه به زبان فارسی میشود کرد در مت بیست سال انجام دادم انچه می کشیم از امریکاست شما فقط به تشابه چاوز احمد ی وقذافی توجه کنید ایا اتفاقی این ادمها در یک زمان رییس کشور شدند هزار دلیل وحتی مدرک برای اثبات حرفم دارم اما گروه دوم انها خودشان با میل ورغبت نود درصد درامد نفت را به عناوین مختلف به بازارهای غرب برمیگردانند اما شاه دراخر حکومتش نداد یا کم داد داستان ونزوئلا طولانی است صدام نا فرمانی کرد جنگ هم برای همین منافع راه افتاد مطلب طولانی وداستان مفصل به این سادگی که شما فرض کردید نیست دنیا صاحب دارد وباید منافع انها تامین شود اگر با زور وجنگ وخون ریزی میکیرند که درسی باشد برای دیگران مثلا گروه دوم بدهید اگر نه میگیریم با خون ریزی

  دیدگاه توسط حسینی | ژوئیه 29, 2011 | پاسخ

  • ممنون دوست گرامی

   دیدگاه توسط arian20news | ژوئیه 29, 2011 | پاسخ


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: